sikumbang

ARTHAKA VILLAGE

PT. DRIHATRA KERTAGRIYA ARTHAKA
ID Lokasi: BTL0920042020T001
Trimulyo, Jetis, KAB BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
0 Unit subsidi
0 Unit terjual subsidi
0 Unit komersil
0 Unit terjual komersil
0 Unit Dipesan (subsidi)
Blok:
Semua blok
Tipe Rumah: